Logo

Om registret

Syftet med Svenskt Register för Rehabiliteringsmedicin är att säkra kvaliteten i rehabiliteringen för personer med förvärvade hjärnskador, ryggmärgsskador eller andra komplexa tillstånd.